ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Bóg wskrzesił Go trzeciego dniai pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków”. Dz 10,34   Drodzy Parafianie, stając wobec niezwykłej tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, pragniemy złożyć wielkanocne życzenia. Nie są to Święta przeżywane jak zwykle ponieważ trwa czas pandemii koronawirusa.  Ale niech to Święto, które rozpalać winno w naszych sercach Read more about ŻYCZENIA WIELKANOCNE[…]

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów na stół Wielkanocny. Biskup Polowy WP zachęca do odmówienia modlitwy przed śniadaniem w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Zaś wieczorem odbędzie się Liturgia Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia w naszej świątyni bez udziału wiernych. TEKST MODLITWY PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYCM: Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus Read more about WIELKA SOBOTA[…]

WIELKI PIĄTEK

O godz. 18.00, bez uczestnictwa wiernych z powodu pandemii koronawirusa, rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, której przewodniczył ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz. Procesja weszła w ciszy i kapłan leżąc krzyżem modlił się przed ołtarzem. Później zebrana asysta liturgiczna wysłuchała liturgii słowa  oraz Męki Jezusa Chrystusa wg św. Jana. Centrum liturgii Wielkiego Piątku była adoracja Read more about WIELKI PIĄTEK[…]

WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Z powodu pandemii koronawirusa duszpasterze sprawowali Wieczerze Pańską bez udziału wiernych tylko z asystą liturgiczną. „Przeżywamy ten Wielki Czwartek nie typowo, rok temu ta świątynia była wypełniona po brzegi wiernymi naszej wojskowej wspólnoty. Dzisiaj stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa niejako Read more about WIELKI CZWARTEK[…]

INFORMACJE NA WIELKI TYDZIEŃ

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Ten czas przeżywamy w trudnych okolicznościach panującej w świecie pandemii koronawirusa COVID -19. Starajmy się ten okres przeżywać w duchowej łączności i za pomocą mediów. Święte Triduum Paschalne Read more about INFORMACJE NA WIELKI TYDZIEŃ[…]

Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii

W naszej Ojczyźnie trwa obecnie walka z epidemią, która jest przyczyną kolejnych zachorowań i zgonów, mimo heroicznych wysiłków służb medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz dużej dyscypliny całego społeczeństwa. Każdy z nas musi zachować wszystkie wskazania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w trosce o zdrowie własne i innych. Biorąc pod uwagę Read more about Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii[…]

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy Parafianie,w związku z zaostrzeniem środków w walce z epidemią i zarazem niemożliwością dostosowania uczestnictwa we Mszy św. do 5 osób informujemy, że Msze św. sprawujemy  o wyznaczonych godzinach (7.00 i 18.00) bez uczestnictwa wiernych. Prosimy o duchowe łączenie się z nami, zwłaszcza Tych Parafian, którzy zamówili intencje Mszy św. Prosimy o pozostanie w domach, Read more about WAŻNY KOMUNIKAT!!![…]

Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 20 marca br. został ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmienia to kontekst działalności duszpasterstwa wojskowego. Po uważnym przeanalizowaniu sytuacji w kraju oraz zadań nałożonych na Wojsko Polskie i służby mundurowe postanawiam, co następuje: Przedłużam, aż do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, Read more about Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej[…]

WAŻNE INFORMACJE

Wypełniając zarządzenie Biskupa Polowego WP z dnia 14 marca br. proszę o korzystanie z dyspensy od niedzielnej Mszy św. aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób.Msze św. będą odprawiana o wyznaczonych godzinach. Proszę, aby w miarę możliwości we Mszach św. uczestniczyły osoby, które zamówiły intencje, tak, aby nie przekroczyć wskazanej liczby osób. Ponad to: w Read more about WAŻNE INFORMACJE[…]

ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO

Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego: Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych. Read more about ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO[…]