23 lutego 2018

Patron parafii

Uroczystość beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego odbyła się w Krakowie 26 czerwca 1983 roku, a osiem lat później w dniu 17 listopada 1991 roku w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji.

Otrzymał on staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Gdy w roku 1863 wybuchło Powstanie Styczniowe, Kalinowski w wieku 28 lat, w poczuciu obowiązku wobec własnej ojczyzny, oddał się do dyspozycji tajnego Rządu Narodowego, który mianował go naczelnikiem Wydziału Wojny na Litwie. Aresztowany w kwietniu 1864 roku, został skazany na 10 lat ciężkich robót na Syberii. Czas zesłania traktował jako przygotowanie do życia zakonnego i kapłańskiego.

Po odzyskaniu wolności był wychowawcą błogosławionego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do Karmelitów Bosych w Grazu i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Jako kapłan realizował zasadę swego życia: służyć bliźniemu dla Boga. Służył przede wszystkim w konfesjonale, otaczał opieką chorych, organizował pomoc dla zagrożonych moralnie przez niedostatek, miał niezwykły dar jednania ludzi z Bogiem i Kościołem. Jest wzorem Polaka patrioty i żołnierza, świadomego swoich obowiązków wobec Ojczyzny i Kościoła.

Zmarł w opinii świętości 15 grudnia 1907 roku w Wadowicach. Został pochowany na zakonnym cmentarzu w Czernej, a następnie przeniesiony i złożony w ołtarzu kaplicy klasztornej w Czernej. Dzień 20 listopada został ustanowiony przez Kościół jako wspomnienie liturgiczne św. o. Rafała Kalinowskiego.

Kościół ukazał go nam jako wzór człowieka, który w każdych okolicznościach swego życia – jako inżynier, powstaniec, zesłaniec, wychowawca, kapłan i zakonnik – potrafił w pełni realizować powołanie ucznia Chrystusa służącego braciom, dzielącego się z nimi chlebem i skarbem wiary a także głęboko zatroskanego o jedność Kościoła.

 

Kult św. o. Rafała Kalinowskiego rozpoczął się dość szybko i samorzutnie. Jest czczony nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Rosji, Rwandzie i Burundi.

Święci są dojrzałym owocem królestwa Bożego na ziemi. W nich w sposób szczególny wypełnia się Chrystusowe wybranie: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał (J15, 16).

Oto jak możemy się modlić za wstawiennictwem patrona naszej parafii:

Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, kapłana, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Duże znaczenie dla pogłębienia kultu św. o. Rafała Kalinowskiego w parafii mają uroczystości odpustowe, które każdego roku są głębokim przeżyciem dla całej wspólnoty parafialnej. W dotychczasowych uroczystościach odpustowych uczestniczyli m.in. Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź, ks. ppłk Leszek Kołoniecki, ks. prał. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich, o. Edmund Wrzesiński – Karmelita Bosy, ks. płk Sławomir Żarski – Wikariusz Generalny Ordynariatu Polowego oraz księża z sąsiednich parafii rembertowskich. Obecność duszpasterzy i wygłaszane przez nich słowo Boże przybliżały wiernym postać św. o. Rafała Kalinowskiego oraz znaczenie jego heroicznych cnót dla Kościoła Powszechnego.

Od listopada 2006 roku (dekret Biskupa Polowego Wojska Polskiego z dnia 22 listopada 2006 roku) św. Rafał Kalinowski jest patronem saperów. Saperzy to ludzie trudnej i ofiarnej służby jakże często pełnionej „na pograniczu życia i śmierci”. Trud saperów podejmowany w czasie rozminowywania kraju po zakończeniu działań wojennych, przyczynił się do bezpieczeństwa obywateli. Św. O. Rafał Kalinowski – oficer, saper i kapłan – patron saperów – wyprasza im liczne łaski i oręduje za nimi przed tronem Boga.

Parafia otacza swego patrona szczególnym szacunkiem już od chwili jej erygowania. W 1994 roku w ołtarzu głównym kościoła garnizonowego umieszczono jego obraz (autorstwa profesora Jana Molgi) a 11 czerwca 1997 roku parafianie pielgrzymowali do Czernej, gdzie mieści się klasztor o.o. Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. o. Rafała Kalinowskiego w którym znajdują się jego Relikwie. Tam uczestniczyli w dniu 11 czerwca 1997 roku po raz pierwszy w Eucharystii sprawowanej w kaplicy p.w. św. o. Rafała Kalinowskiego i przy jego Relikwiach umieszczonych w ołtarzu.

Jednocześnie trwały starania o sprowadzenie Relikwii św. o. Rafała Kalinowskiego do parafii zakończone pomyślnie w dniu 25 listopada 2000 roku.

Odtąd parafii wojskowej w Warszawie Rembertowie i kościołowi garnizonowemu patronuje św. o. Rafał Kalinowski a parafianie oddają mu szczególny hołd przez ucałowanie jego Relikwii na zakończenie Mszy św. o godz. 18.00 każdego 20-go dnia miesiąca.

Staraniem proboszcza ks. ppłk Mariusza Śliwińskiego w ołtarzu głównym umieszczona została pięknie wyrzeźbiona figura św. o. Rafała Kalinowskiego, którą w dniu 20 listopada 2010 roku poświęcił pełniący obowiązki Ordynariusza Ordynariatu Polowego ks. płk prał. Sławomir Żarski.