23 lutego 2018

Kościół

W swej długiej i burzliwej historii kościół przechodził wiele remontów i zmian. Najciekawsze z nich (z najnowszej historii) zostały zapisane w poniższej tabeli:

1992r. oddanie kościoła po modernizacji wg projektu Wojskowego Biura Studiów i Projektów Budowlanych
1996r.  poświęcenie nowo zakupionej chrzcielnicy
1997r.  zakup nowych dywanów do prezbiterium i dla potrzeb udzielania Sakramentu Małżeństwa
1998r. odnowienie ścian wewnątrz kościoła

modernizacja podniesienia prezbiterium (dotychczasowe podwyższenie wykonane z desek zostało zastąpione płytami marmurowymi)

usprawnienia zawieszenia dzwonu

wmurowanie na frontonie kościoła mozaiki przedstawiającej logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2001r. umieszczenie w kaplicy bocznej kopii obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego autorstwa p. Marka Soczyka; obok obrazu rozmieszczane są wota dziękczynne składane przez parafian
2003r. gruntowny remont schodów wejściowych do kościoła
2005r. w kaplicy bocznej przed obrazem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego ustawiono świecznik wotywny ufundowany przez Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej

wyposażenie kościoła w świecznik (dar Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej)

ustawienie w kościele nowego konfesjonału ufundowanego przez parafian

remont instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu i położenie opaski uszczelniającej wzdłuż zewnętrznych ścian kościoła

2007r. odnowienie ścian wewnątrz kościoła

zakup figurki Matki Bożej Fatimskiej

2009r. nowe nagłośnienie w kościele

nowe dary od parafian, m.in.: mszał, ornat, trybularz, pateny

położenie nowej warstwy tynku na ścianach zewnętrznych

wymiana uszkodzonych płytek na schodach przy głównym wejściu do kościoła

gruntowny remont systemu zawieszenia dzwonu

2010r. położenie nowych płytek na ścianie głównej prezbiterium oraz dookoła drzwi po lewej i prawej stronie ściany głównej

zawieszenie figury św. o. Rafała Kalinowskiego

zmiana konstrukcji tabernakulum

umieszczenie po prawej stronie tabernakulum relikwii patrona parafii

2011r. remont kapitalny kaplicy MBNP
2012r. zakup nowych organów

wymiana żyrandoli w nawie głównej Kościoła

2013r. zakup nowych konfesjonałów

montaż nowych ławek i ułożenie dywanu w nawie głównej kościoła

Widok na kościół (okres międzywojenny).

 

Widok na kościół dziś.

Widok na ołtarz główny.