Święto Akademii Sztuki Wojennej

11 czerwca 2024 roku, w przeddzień święta rembertowskiej uczelni przed obeliskiem poświęconym pamięci wykładowców i absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i Wielkiej Brytanii oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zamordowanym w wyniku represji komunistycznych, odbył się okolicznościowy capstrzyk. Podczas uroczystości odczytany został Apel Pamięci, a pod pomnikiem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby złożone zostały kwiaty.

Główne uroczystości Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęły się 12 czerwca Mszą Świętą, sprawowaną w kościele garnizonowym w intencji całej społeczności rembertowskiej akademii. Uroczysty apel odbył o godz. 10:00. Swoją obecnością zaszczycili dostojni goście na czele z ministrem Stanisławem Wziątkiem. Licznie przybyła generalicja, kadra kierownicza MON, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, uczelni wojskowych, przedstawiciele duchowieństwa, władz Rembertowa, byli rektorzy – komendanci, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy administracji, studenci i uczniowie klas mundurowych. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medali państwowych i resortowych a także wyróżnień reaktora Akademii.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z pokazem sprzętu wojskowego, uzbrojenia i umundurowania na placu apelowym uczelni. Swoje stanowiska promocyjne wystawiły także zaprzyjaźnione jednostki wojskowe. Dla wszystkich dostępny był także tradycyjny żołnierski poczęstunek – grochówka i chleb wypiekany przez wojskowych. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych sympatyków rembertowskiej uczelni.

                                                                   źródło: Akademia Sztuki Wojennej