4 września 2018

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna znajduje się przy:
ul. Czerwonych Beretów 3
Interesantów przyjmujemy:
we wtorki i czwartki od godz. od 16.30 do 17.30 

lipiec i sierpień: we wtorki od godz. od 16.30 do 17.30