7 września 2018

Kontakt

Parafia Wojskowa p.w. Św. Rafała Kalinowskiego

ul. Czerwonych Beretów 3/1
00-910 WARSZAWA

tel/fax 261 813 105

PKO Bank Polski SA:
96 1020 1042 0000 8202 0425 6475

Inspektor Ochrony Danych w Ordynariacie Polowym: e-mail: iod@poczta.ordynariat.pl;

Kościół znajduje się przy
Al. Gen. Chruściela 103