OBCHODY WIELKIEGO PIĄTKU

Liturgia Wielkiego Piątku w Kościele Katolickim upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tego dnia, jedynego w roku, w kościołach nie odprawia się Mszy Świętej. Jest to dzień skupienia i powagi. Z ołtarzy znikają kwiaty i świece, puste jest tabernakulum, a krzyże są zasłonięte. Zgodnie z tradycją, po liturgii wielkopiątkowej Ciało Chrystusa w postaci Najświętszego Sakramentu zostaje przeniesiony do symbolicznego grobu, przy którym trwa adoracja aż do liturgii Wigilii Paschalnej.