ZAWIERZENIE PARAFII ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

W dniu 1 maja br. obyła się uroczystość poświęcenia figury Św. Józefa oraz zawierzenie parafii wojskowej Opiekunowi Św. Rodziny. Mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił Biskupa Polowego WP J.E. ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek.

Na początku Mszy św. ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii – przypomniał słowa papieża Franciszka z listu apostolskiego „Patris corde – Z ojcowskim sercem”. List został opublikowany z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Jednocześnie, Ks. proboszcz, przypomniał zebranym, że dla uczczenia tej rocznicy papież ogłosił, iż rok 2021 jest specjalnym „Rokiem” poświęcony Opiekunowi Jezusa. Witając Ks. Biskupa i dziękując za przyjęcie zaproszenia poprosił o poświęcenie figury Św. Józefa, która znajduje się przed świątynią.

Ks. Ireneusz wyraził również podziękowania sierż. Pawłowi Mikosowi i st. szer. Łukaszowi Dyndałowi (z Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej) za wykonaną prace przy podium pod figurę Św. Józefa oraz za czas, zaangażowanie i za włożony trud przy innych pracach przy parafii.

Mszę św. koncelebrował ks. mjr Marcin Janocha – Sekretarza Biskupa Polowego WP, a w Eucharystii uczestniczyli: płk Marek Likos z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Piotr Poznański – zastępca dowódcy JW GROM, ppłk Piotr Siuchninski – zastępca Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, kpt Radosław Kieliszkiewicz z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Stanisław Kowalczuk – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów mt. st. Warszawy oraz zebrani wewnątrz i na zewnątrz świątyni parafianie.

Przed poświęcenie figury Św. Józefa, Biskup Polowy WP odznaczył Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki sierż. Pawła Mikosa i st. szer. Łukasza Dyndała. Po ceremonii wyróżnienia medalem, zebrani udali się przed kościół, gdzie J.E. ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek dokonał poświecenia figury Św. Józefa oraz aktu zawierzenia parafii.

fot. Cz. Madej