NIEDZIELA BIBLIJNA

W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczęliśmy po raz kolejny Tydzień Biblijny, który przebiegać będzie pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Tego dnia gościł w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Piotr Herok, biblista, który wygłosił Słowo Boże. W homilii, kaznodzieja podkreślił znaczenie Starego jak i Nowego Testamentu, wyjaśnił czas i sposób powstania Biblii oraz zachęcił do częstego czytania Słowa Bożego. Zaznaczył także, że Zmartwychwstały Chrystus jest ciągle żywy i obecny w naszych życiu, tak był obecny w życiu Apostołów.

Tego dnia nastąpił także moment rozliczenia kwartalnej służby ministrantów. Największą liczbę punktów zdobyli: ministrant Michał, Paweł i Rafał, którym zostały wręczone nagrody główne w formie nowoczesnych zegarków. Na koniec ksiądz proboszcz ppłk Ireneusz Biruś skierował do ministrantów słowa podziękowania za gorliwą służbę, życząc dalszej wytrwałości oraz zachęcił obecne dzieci na Mszy Św. aby dołączyły do grona ministrantów.