PIERWSZE SPOTKANIE „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”

W niedzielę 9 maja, z zachowaniem reguł sanitarnych, odbyło się pierwsze spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła, która powstaje w naszej parafii.

Wspólnota Domowego Kościoła powstała w Polsce, a jej założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego. W Domowym Kościele stawiamy sobie za cel urzeczywistnienie ideału nakreślonego przez Sobór Watykański II: rodzina jako Kościół domowy. Z tego wynika, że nie chodzi tu o ilościowy potencjał wspólnoty, lecz o jakość naszego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, która poprowadził opiekun grupy ks. por. Mariusz Gawłowski. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie się małżeństw i powiedzenie kilka słów o sobie. Następnie animatorzy Domowego Kościoła wygłosili konferencję wyjaśniając na czym polega formacja, co daje małżeństwom Domowy Kościół oraz zasady dzielenia się w kręgu. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.