UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Po raz pierwszy w uroczystość Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła od parafii M.B. Zwycięskiej do parafii wojskowej p.w. Św. o. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele M.B. Zwycięskiej pod przewodnictwem ks. mjr dr Ireneusza Birusia – proboszcza parafii wojskowej. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz – ks. prał. Emil Owczarek, który jest zarazem dziekanem Dekanatu Rembertowskiego. Kaznodzieja zwrócił zebranym uwagę na ostatnie wydarzanie, w których „próbuje sie ośmieszać i znieważać dar Eucharystii”. „(…) proszę was, nie możemy pozwolić na to, aby Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie był profanowany i znieważany” – mówił ks. Emil.

Po Mszy św. procesja wyruszyła do czterech ołtarzy w kierunku parafii wojskowej p.w. Św. o. Rafała Kalinowskiego. Podczas procesji niesiony był obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako forma sprzeciwu na profanację, do której dochodzi w ostatnim czasie w Polsce. Trzymetrowy obraz najpierw był jednym z ołtarzy, a potem został przeniesiony w procesji przez mężczyzn z parafii.

Zakończenie procesji odbyło się przy czwartym ołtarzu, który znajdował się na terenie Kościoła Garnizonowego. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii kazanie wygłosił ks. mjr dr Ireneusz Biruś – proboszcza parafii wojskowej. Kaznodzieja nawiązał do cudów eucharystycznych, jakie wydarzyły się na przestrzeni wieków, jaki i również w Polsce. Przypomniał zebranym, że: „W tabernakulum mieszka Jezus, który czeka na nas i mówi: >>Przyjdźcie do Mnie wszyscy!<<. Zaznaczył również, że: „Kościół żyje dzięki Eucharystii i ta prawda zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła”.

Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zakończenie udzielił ks. prał. Emil Owczarek – proboszcz parafii M.B. Zwycięskiej.

fot. xAJ