AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ OTRZYMUJE SZTANDAR

W dniu 24 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Akademii Sztuki Wojennej. Uroczystość poprzedziła Msza św. w naszym kościele garnizonowym. Eucharystii przewodniczył JE ks. bp gen. bryg. dr Józefa Guzdek, Biskup Polowy WP.

„Dziś Akademia przeżywa przełomowe wydarzenie, a w chwilach przełomowych nie wystarczą słowa, potrzebne są znaki (…). Zawierają one treść znacznie większą i pojemniejszą niż słowo. Takim znakiem jest nadanie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej” – powiedział Ks. Biskup Polowy podczas homilii.

W Mszy św. uczestniczyła kadra akademii na czele z J.M. Rektorem-Komendantem gen. bryg. dr inż. Ryszardem Parafianowiczem oraz Rektorem-Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Emil Owczarek – Dziekan Dekanatu Rembertowskiego, ks. kpt. Marcin Janocha – Szef Sekretariatu Biskupa Polowego oraz ks. mjr dr Ireneusz Biruś – kapelan ASzWoju.

Na zakończenie ks. bp. Józef podkreślił, że w sztandarze zapisuje się historia. Zgromadzonym przedstawicielom ASzWoj życzył, „by w blasku tego sztandaru zapisały się kolejne sukcesy Uczelni, by kształtowały się kolejne pokolenia śmiałych i odpowiedzialnych oficerów Wojska Polskiego”.

Po zakończonej Mszy św. zebrani udali się na plac ASzWoju, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia i poświęcenia sztandaru Akademii Sztuki Wojennej.