80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 2 września br. nasza wspólnota wojskowa wraz z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy obchodziła 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Zebrani modlili się prosząc o pokój oraz w intencji poległych obrońców Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii.

Po wprowadzeniu sztandaru Akademii Sztuki Wojennej ks. Ireneusz przywitał zebranych licznie parafian oraz gości i zaprosił do wspólnej modlitwy.

W homilii ks. proboszcz w nawiązaniu do Ewangelii przypomniał, że: „(…) Bóg umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce Boga! Pytamy: Czy to możliwe? (…) Skąd wzięła się owa zachłanność na cudzą własność, nienawiść i pogarda dla człowieka i całych narodów? Odpowiedź jest tylko jedna: chrześcijanie zdradzili Boga i Go odrzucili. Jednak Polacy, jako naród stanęli do nierównej walki, wierni wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dlatego dziś w duchu wdzięczności modlimy się za nich i po Mszy św. złożymy kwiaty oraz zapalimy znicze”. Na zakończenie homilii, kaznodzieja odczytał przesłanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na czele z burmistrzem Agnieszką Kądeją oraz przewodniczącym Rady Dzielnicy Rembertów Józefem Melakiem. Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej reprezentował prorektor ds. wojskowych płk prof. dr hab. Dariusz Majchrzak oraz prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz. Asystę wystawili żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Również licznie uczestniczyła w uroczystości młodzież i dzieci, którzy modlili się z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Na zakończenie uroczystości zebrani przedstawiciele poszczególnych grup przy asyście żołnierzy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożyli wiązanki i kwiaty pod tablicą żołnierzy Września 1939 roku.

fot. W. Kukla (ASzWoj)