MSZA ŚW PRZED INAUGURACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO


Dnia 1 października Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) obchodziła uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Obchody rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem J.E. gen. bryg. dr Józefa Guzdka Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Na  początku Eucharystii kapelan ASzWoju – ks. ppłk dr Ireneusz Biruś, kapelan ASzWoj, powitał kadrę naukową wojskowej uczelni na czele z Rektorem – Komendantem gen. bryg. dr inż. Ryszardem Parafianowiczem.

W homilii Biskup Polowy zachęcił do budowania życia na dwóch filarach „fides et ratio”– na wierze i rozumie, a jako chrześcijanie mamy być przygotowani na konfrontację ze złem. Chrześcijanin ma być człowiekiem mądrym, przewidującym, przygotowanym na najgorsze, a zarazem troszczącym się o swój osobisty rozwój. Ks. Biskup wskazał zadanie uczelni wojskowej, aby poprzez przykład kadry dydaktycznej wychowywała ludzi światłych, osobowości, przywódców i wielkich wspaniałych liderów.

We Mszy św. uczestniczyła licznie karda profesorska i oficerska oraz studenci. Po raz pierwszy podczas Eucharystii obecny był poczet sztandarowy Akademii Sztuki Wojennej.