RÓŻAŃCE DLA DZIECI…

W niedzielę, 6 października po Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00 odbyło się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Proboszcz parafii ks. ppłk dr Ireneusz Biruś  podczas katechezy zwrócił uwagę dzieci i rodziców na wartość modlitwy różańcowej, która jest wielką siłą i mocą w życiu chrześcijanina i zarazem staje się dla człowieka wierzącego konkretnym narzędziem w nawiązaniu głębokiej relacji przyjaźni z Jezusem i Maryją, która każdego z nas prowadzi do Zbawiciela. Na zakończenie spotkania ks. Proboszcz poświęcił różańce, które uroczyście zostały wręczone dzieciom, z zaznaczeniem, aby nie zostały one odłożone w pudełeczku na półkę ale używane, gdyż różaniec jest piękną modlitwą, którą można odmawiać wszędzie: w kościele, domu, jadąc samochodem i stojąc w korku. Jest to modlitwa, która zaprasza nas do tego, abyśmy osobiście odkrywali wydarzenia z życia Jezusa i Maryi i z nich czerpali siłę do owocnego przeżywania  naszej codzienności i dążenia do swojej osobistej świętości.