RELIKWIE BŁ. FRANCISZKA MARII OD KRZYŻA JORDANA

W dniu 21 lipca, po raz pierwszy, w Kościele będziemy obchodzić wspomnienie Bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela zgromadzenia zakonnego Salwatorianów. Beatyfikacja odbyła się 15 maja br. w Bazylice Laterańskiej. Z tej okazji nasza parafia  gościła ks. Sławomira Nogę SDS – Sekretarza Polskiej Prowincji Salwatorianów, który poprzez głoszone słowo przybliżył sylwetkę „nowego błogosławionego”. Kaznodzieja nawiązując do Ewangelii o Chrystusie jako zatroskanym Pasterzu powiedział, że „w1848 roku na pograniczu dzisiejszych Niemiec i Szwajcarii narodził się jeden z takich pasterzy. W 1881 poszli za nim pierwsi, którzy mu zaufali. W kolejnych latach wspólnota ta rozkwitała na całym świecie. W 1918 roku ów pasterz zakończył ziemską misję, ale jego wspólnota trwa, a jego pasterze wciąż działają na całym świecie, a on działa z nieba”.

Ks. Sławomir przytoczył również słowa dekretu papieskiego: „Dnia 15 maja 2021 roku w Rzymie padły słowa Papieża: naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu FRANCISZKOWI MARII OD KRZYŻAZałożycielowi Salwatorianów i Salwatorianek, który pełen gorliwości apostolskiej był niestrudzonym głosicielem Ewangelii, przy użyciu wszystkich środków, które mu podpowiadała miłość Chrystusa, przysługiwał odtąd tytuł Błogosławionego.

Ks. Sekretarz zauważył, że „od śmierci Franciszka Jordana minęły 103 lata, a od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 80 lat i były to dla Rodziny Salwatoriańskiej lata modlitewnego oczekiwania. Dlatego wierzymy, że beatyfikacja w 2021 roku jest decyzją Bożej Opatrzności, która Bł. Franciszka Jordana daje współczesnemu światu jako odpowiedniego na te czasy pasterza,  a zatwierdzony przez Kościół cud za wstawiennictwem Bł. Franciszka Jordana, który polegał na uzdrowieniu z poważnej choroby dziecka, które było jeszcze w łonie matki, mówi nam, że życie człowieka ma niekwestionowaną wartość od poczęcia do samego końca.

Na zakończenie Mszy św. nastąpił obrzęd błogosławieństwa relikwiami Bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.