PODZIĘKOWANIE

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Kościoła,

Obecnie trwająca pandemia koronawirusa ogranicza sprawowanie liturgii do 25 osób. Pomimo trudnego okresu dla Was, są osoby, które wypełniając przykazanie Kościelne: „Troszczyć się o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła” wpłacają pieniądze na konto parafii. Dlatego pragnę podziękować za wszelkie złożone ofiary zarówno na konto bankowe jak i do skarbony znajdującej się w naszym Kościele. To świadczy o Waszej odpowiedzialności za dobro naszej Wspólnoty  Parafialnej jak i otwarte serce na potrzeby Kościoła. Bóg zapłać za Waszą dobroć.

ks. ppłk dr Ireneusz Biruś
proboszcz