NOWY DEKRET BISKUPA POLOWEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

DEKRET BISKUPA POLOWEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

 W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, z dniem 30 maja 2020 roku odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dnia 21 marca 2020 roku. 

Jednocześnie, mając na uwadze trwające zagrożenie epidemiczne, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Ordynariatu Polowego:

  1. osobom w podeszłym wieku lub chorym oraz tym, którzy się nimi opiekują;
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  3. żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej w czasie wykonywania zadań służbowych;
  4. osobom, które mają wskazania medyczne lub sanitarne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Powyższa dyspensa obowiązuje aż do odwołania. Zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Na czas powrotu do świętowania niedzielnej Eucharystii we wspólnocie Kościoła udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

bp Józef GUZDEK