DYSPENSA NA PIĄTEK 12.06.

DYSPENSA

 
Kierując się dobrem duchowym wiernych Ordynariatu Polowego, niniejszym na mocy kanonu 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim wiernym Ordynariatu Polowego w Polsce dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, wynikającego z kan. 1251 KPK, w piątek 12 czerwca 2020 roku.
 
Jednocześnie osoby korzystające z dyspensy zachęcam do modlitwy
i podjęcia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.                                               
 
Z pasterskim błogosławieństwem,
 
bp Józef GUZDEK
Biskup Polowy