ZMARTWYCHWSTAŁ PAN PRAWDZIWIE…

„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia
i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków”.

Dz 10,34

Kochani Parafianie,

Stając wobec niezwykłej tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, pragniemy złożyć wielkanocne życzenia. Niech to Święto, które rozpalać winno w naszych sercach wolę życia jako „nowego stworzenia” i tęsknotę za „inną przyszłością”, wskrzesi Wasze najszlachetniejsze myśli, rozpromieni najodważniejsze marzenia i umocni więzy miłości. Niech doświadczenie Pana Życia będzie najwspanialszym owocem Paschy, aby Wasza wiara pokonała wszelki lęk i była ostoją w trudnościach. Błogosławionych i ciepłych świąt

życzą

Wasi Duszpasterze