KS. DAMIAN DŁUGOSZ – ZAKOŃCZYŁ POSŁUGĘ W NASZEJ PARAFII

Biskup Polowy WP Gen. bryg. dr Józef Guzdek, przychylając się do prośby ks. Damiana Długosza, zwolnił go z funkcji kapelana w Ordynariacie Polowym i zarazem z funkcji wikariusza parafii wojskowej p.w. Św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie, życząc mu wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej.

W Poniedziałek Wielkanocny, proboszcz parafii, ks. mjr dr Ireneusz Biruś podziękował ks. Damianowi za posługę na rzecz wojskowej wspólnoty parafialnej oraz za wszelkie dobro jakie pozostawił.