ZAPROSZENIE NA NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

W poniedziałek, rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. Nabożeństwo Różańcowe będziemy sprawować po wieczornej Mszy św.