MSZA ŚW. Z OKAZJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W ASzWoju

Dnia 1 października wspólnota Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) obchodziła uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Świętowanie rozpoczęło się Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. płk Bogdana Radziszewskiego – Wikariusza Biskupiego. Na  początku Eucharystii kapelan ASzWoju – ks. mjr dr Ireneusz Biruś, powitał kadrę naukową wojskowej uczelni na czele z Rektorem – Komendantem gen. bryg. dr inż. Ryszardem Parafianowiczem. Mszę św. koncelebrowali ks. prał. Emil Owczarek – Dziekan Dekanatu Rembertów oraz ks. kmdr dr Ryszard Perus.

W homilii kapelan ASzWoju nawiązał do słów Wielki Polak – Papieża św. Jana Pawła II z Encyklice Fides et ratio, gdzie papież pisze, że: „Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku konte

mplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Kaznodzieja zachęcił wspólnotę akademicka do odwagi w docieraniu do prawdy o sobie samych. Życzył Ducha Mądrości w zdobywaniu wiedzy, Bożego błogosławieństwa w nowy roku akademickim 2018/2019.

We Mszy św. uczestniczyła licznie karda profesorska i oficerska oraz studenci. Wśród zaproszonych gości obecny był na liturgii zastępca Komendanta Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski

Na zakończenie Eucharystii ks. mjr dr Ireneusz Biruś wręczył Rektorowi–Komendantowi Akademii Sztuki Wojennej ikonę Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

fot. Cz. Madej