MODLITWA ZA ZMARŁYCH

„Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Informujemy: Kartki z wypominkami prosimy o składanie do skrzynki na stoliku z prasą katolicką. Przez cały miesiąc listopad po wieczornych Mszach św. będziemy się modlić w intencji poleconych zmarłych, zaś przez cały rok w intencji poleconych zmarłych będziemy sprawować Mszę św. w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00. Rozpisane na poszczególne dni tygodnia imiona i nazwiska zmarłych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń przed kościołem oraz na stronie internetowej naszej parafii: parafiarembertow.pl