ZAKOŃCZENIE POSŁUGI W PARAFII

Decyzją Księdza Biskupa Polowego WP z dniem 31 grudnia br. zakończył posługę w naszej parafii ks. ppłk SG dr Ryszard Preuss. Dziękujemy Księdzu za wieloletnią posługę w naszej wspólnocie i życzymy wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapelańskiej.