UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

W niedzielę 20 listopada przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci patrona naszej wspólnoty św. o. Rafała Kalinowskiego. W tym dniu homilię głosił ks. prał. płk SG dr Zbigniew Kępa Dziekan Dekanatu Straży Granicznej, który nawiązując do czytań z Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, powiedział: „Walka o wolność – troska o sprawy Boże. Ten rys widoczny u króla Dawida widzimy w życiu patrona tej parafii św. Rafała Kalinowskiego. W życiu Waszego patrona można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy, w którym zaangażował się w zbrojną walkę o niepodległość ojczyzny, udręczonej przez zaborców. Drugi, kiedy całkowicie poświęcił się królestwu niebieskiemu i oddał się pod rozkazy Chrystusa Króla Wszechświata”.

Dalszej części homilii, kaznodzieja przedstawił kolejne etapy życia i dorastania do świętości Rafała Kalinowskiego – pierwszy etap naznaczony poszukiwaniem Boga, a nawet zerwaniem z praktykami religijnymi. „Po okresie wadzenia się z Bogiem – jak stwierdził ks. Zbigniew -powrócił do systematycznego życia religijnego, do sakramentów św. Spokój znajdował w pracy dla innych w pochyleniu się nad bardziej niż on doświadczonymi przez życie”.

Kaznodzieja przypomniał o szczególnej służbie i powołaniu Świętego Patrona w słowach: „Służąc zaś Bogu przysłużył się ludziom udręczonym wyrzutami sumienia. Przez wiele lat był spowiednikiem, który pochylał się nad ludzką nędzą i biedą, a której podstawową przyczyną jest grzech, jest bunt przeciwko Bogu, jest pragnienie życia tak, jakby Boga nie było”.

Ks. Zbigniew, w homilii nawiązał do postaci kleryka Dominika (Ignacego) Drabczyńskiego – męczennika zbrodni Katyńskiej, który pociągnięty słowem i przykładem Św. Rafała Kalinowskiego pragnął służyć Bogu i Ojczyźnie w trudnych czasach kampanii wrześniowej i niewoli sowieckiej na Wschodzie.

Na zakończenie zebrani otrzymali błogosławieństwo relikwiami Św. o. Rafała Kalinowskiego.

Fot. MG