SPOTKANIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA

W dniu 16 stycznia 2022 r. w parafii wojskowej pw. św. o. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie odbyła się Msza Św. kończąca etap ewangelizacyjny Kręgu Domowego Kościoła, który formowany jest od maja 2021 roku przy tutejszej parafii.

W czasie uroczystej Eucharystii, którą celebrował opiekun Kręgu ks. por. Mariusz Gawłowski, małżeństwa Wspólnoty Domowego Kościoła wyraziły swoją decyzję osobistego i świadomego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie a jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921–1987). Kręgi Rodzin skupiają małżeństwa sakramentalne, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i podsumowaniu całomiesięcznej pracy nad doskonaleniem życia małżeńskiego i rodzinnego we wspólnym wzrastaniu w wierze poprzez lekturę Pisma Św., modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną oraz comiesięczny dialog z małżonkiem w obecności Pana Jezusa.

W skład pilotowanego kręgu przy parafii wojskowej w Rembertowie wchodzi 9 małżeństw (w tym rodzin wojskowych), które po etapie ewangelizacyjnym poznawać będą główne zasady i charyzmat Domowego Kościoła

Tekst i zdjęcia: Maciej Konopa