SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi słowami młodzież z naszej parafii wojskowej wyraziła chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się 30 maja podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. Na wstępie ks. ppłk Ireneusz Biruś – proboszcz parafii, powitał zebraną młodzież, rodziców i świadków oraz poprosił Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Podobnie uczynili przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. Podczas homilii bp. Wiesław, odniósł się do postawy Maryi, która wszystko zawierzyła Bogu, a potrafiła to uczynić dzięki Duchowi Świętemu. Ksiądz Biskup podziękował również rodzicom, za przekazanie wiary swoim dzieciom i wychowanie ich w duchu Ewangelii.

Msze św. koncelebrowali: ks. mjr Marcin Janocha – szef sekretariatu Biskupa Polowego. Biskup Polowy oraz ks. Przemysław Stankiewicz, wujek osoby, która tego dnia przyjęła sakrament bierzmowania.

Po pasterskim błogosławieństwie młodzież zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Biskupem Polowy oraz otrzymała pamiątkowe krzyżyki i obrazki.