PIERWSZA KOMUNIA ŚW

W dniu 14 maja br. grupa 64 dzieci klas III Szkoły Podstawowej 376 im. Bohaterów Westerplatte oraz z rodzin wojskowych, przystąpiła do Pierwszej Komunii Św. Dzieci zgromadziły się przed Kościołem, gdzie po przywitaniu przez ks. ppłk dr Ireneusza Birusia – proboszcza parafii – otrzymały błogosławieństwo swoich rodziców. Następnie procesja udała się do środka świątyni na dalszą część uroczystości. Liturgia Mszy św. została przygotowana przez rodziców i dzieci.

Podczas homilii, ks. proboszcz przypomniał, że chleb daje siły do codziennego życia i spożywając go nigdy nam się nie przeje i nie znudzi. Na koniec kaznodzieja pokazał dzieciom białą Hostię – „Chleb dający życie wieczne, który podczas Eucharystii staje się Ciałem Chrystusa. To właśnie Nim umacniamy się w naszej pielgrzymce do świętości i spotkania z Jezusem”. Ksiądz proboszcz, życzył dzieciom, by nigdy nie zapominały o Chrystusie, ale by umacniały z Nim swoją więź i jak najczęściej przystępowały do Stołu Pańskiego, bo „kto ten Chleb spożywa, będzie żył na wieki”. Wyraził również wdzięczność rodzicom za trud wychowania i kształtowania wiary w swoich dzieciach, prosząc jednocześnie, by byli nadal autentycznymi nauczycielami wiary dla swoich dzieci.

Na koniec uroczystości dzieci otrzymały „chlebki”, którymi dzieliły się w gronie rodzinnym i przyjaciół podczas przyjęcia pierwszokomunijnego.

Fot. P. Słomka