REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach od 31 marca do 3 kwietnia br. w naszej wojskowej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził Ks. Piotr Filas SDS Salwatorianin i wieloletni Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów. W swoich naukach Ks. Piotr poruszył niezmiernie istotne dla życia duchowego zagadnienia związane z modlitwą, przebaczeniem oraz pracą nad sobą, które są jedyną pewną drogą do osiągnięcia świętości i przygotowaniem się na spotkanie z Panem. Rysem charakterystycznym świętych ćwiczeń rekolekcyjnych były liczne wiersze i opowiadania, które spotkały się z serdecznym przyjęciem przez słuchających oraz zaowocowały licznymi spotkaniami indywidualnymi z ks. Rekolekcjonistą.

W ramach rekolekcji parafialnych, odbyły się również dwudniowe rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej 376 i 126 Gimnazjum im. Bohaterów Westerplatte, należących do naszej parafii.

Dziękujemy Ks. Piotrowi za ten szczególny czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz życzymy asystencji Ducha Świętego, wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi duszpasterskiej.

Dziękujemy również całej wspólnocie parafialnej za obecność w czasie rekolekcji i życzymy, aby ten święty czas zaowocował w ich życiu prawdziwą przemianą oraz szczerym umiłowaniem Boga i Kościoła.