REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Z BŁ. FRACISZKIEM JORDANEM

W dniach od 27 do 30 marca br. nasza wspólnota parafialna przeżywała czas rekolekcji wielkopostnych. Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Łukasz Anioł, duszpasterz Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Bagnie. Myślą przewodnią rozważań były słowa bł. Franciszka Jordana, założyciel Salwatorianów: „wierz, miej nadzieję, ufaj, kochaj i idź do przodu – zdecydowanie”. W pierwszym dniu rekolekcji ks. Łukasz skłonił wiernych do refleksji nad wiarą, stawiając pytania: co daje nam wiara, jak wiara przekłada się na naszą rzeczywistość, czy wiara nas nie ogranicza, czy nie zabiera nam wolności? W kolejnym dniu rekolekcji, rozważania dotyczyły nadziei. Postawione zostało pytanie czy podążamy przez nasze życie pełni nadziei, czy nadzieja towarzyszy naszemu życiu? Podejmując temat ufności, ks. Łukasz podkreślił, że zaufanie zawsze rodzi się z poznania, a im głębsza relacja, tym większe zaufanie. Jako wzór zaufania przytoczony został Abraham i jego relacja z Bogiem. W ostatnim dniu rekolekcji podjęty został temat kochania. Rekolekcjonista pragnął podkreślić, że w człowieku zawsze jest pragnienie kochania. Kochać i być kochanym, a prawdziwe źródło miłości to sam Bóg. Podczas tegorocznych rekolekcji nie zabrakło także spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 126 im. Obrońców Westerplatte. Na zakończenie rekolekcji ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii – podziękował ks. Łukaszowi za poprowadzone rekolekcje, wyrażając wdzięczność w imieniu swoim oraz parafian, zapewniając o pamięci modlitewnej oraz o zawsze otwartych drzwiach naszej parafii. Wierni przyjęli z rąk ks. Łukasza uroczyste błogosławieństwo z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.

Tekst i zdjęcia: ks. por. Mariusz Gawłowsk