ODPUST PARAFIALNY

W niedzielę 22 listopada przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci patrona naszej wspólnoty św. o. Rafała Kalinowskiego. W tym dniu homilię głosił ks. Sławomir Noga, Sekretarz Prowincjonalny Polskiej Prowincji Salwatorianów, który porównał naszą wspólnotę do ogrodu na Górze Karmel, a naszego patrona do Proroka Eliasza, który nieustannie zachęca nas do udziału w Świętej Liturgii. Podczas Mszy Św.  medalem EUNAVFOR MED IRINI, za udział w misji, został odznaczony ks. por. Mariusz Gawłowski, wikariusz parafii, a wręczenia dokonał obecny na Mszy Św. gen. bryg. dr Robert Kosowski, Komendant-Rektor Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj). Natomiast ksiądz proboszcz ppłk dr Ireneusz Biruś wręczył ikonę Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego Komendantowi-Rektorowi ASZWoj, dziękując za obecność i życząc powodzenia na nowym stanowisku. Przedstawicieli Rady Dzielnicy Rembertów reprezentował Stanisław Kowalczuk – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy, który otrzymał na pamiątkę uroczystości odpustowej wizerunek Św. Rafała Kalinowskiego.

ks. por. M. Gawłowski