NIEDZIELA PALMOWA

W Niedzielę Męki Pańskiej rozpoczęliśmy w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia, który poprzez Triduum Paschalne prowadzi nas do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia na Mszy św. dla dzieci, zorganizowano konkurs na najpiękniejszą i najdłuższą palmę. Na początek konkursu, Ks. Proboszcz powołał komisje, w której skład weszli ks. por. Mariusz Gawłowski i ks. Paweł Antosiak (ze stowarzyszenia papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie) oraz dwójka rodziców. Komisja oceniała pomysł i oryginalność wykonania oraz wysokość palm. O ile najdłuższą palmę łatwo było zauważyć w tłumie, z najpiękniejszą nie było już tak łatwo, dlatego zostały wręczone nagrody równorzędne. Na zakończenie ks. ppłk Ireneusz Biruś podziękował dzieciom za przygotowane palmy oraz zaprosił zebranych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym.

xMG