EGZAMIN KOŃCZĄCY KURS LEKTORSKI

Od prawie roku czterech naszych ministrantów regularnie uczestniczy w kursie, który ma na celu przygotowanie ich do posługi lektora. Organizatorem zajęć jest Diecezja Warszawsko-Praska. Zjazdy każdorazowo odbywają się w seminarium diecezjalnym, gdzie klerycy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi uczestnikami kursu. W ostatnią niedzielę przedstawiciele naszej liturgicznej służby ołtarza zdali jeden z końcowych egzaminów, co oznacza, że ich przygotowanie do posługi Ministranta Słowa powoli dobiega końca. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej formacji.