ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO

Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny

Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego:

  1. Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych.
  2. Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej.
  3. Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św.
  4. Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na rękę. Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad.
  5. Księżom kapelanom polecam odwołanie rekolekcji parafialnych, nabożeństw gorzkich żali i drogi krzyżowej.
  6. Zarządzam także ograniczenie działalności kancelarii parafialnych do koniecznych czynności dotyczących spraw pilnych i losowych.
  7. Polecam tam, gdzie to jest możliwe, otwarcie kościołów i kaplic wojskowych w celu umożliwienia wiernym indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie proszę księży o umożliwienie wiernym korzystania z sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem roztropności i wszelkich zasad higieny.
  8. Kapelanów szpitalnych zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi, z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur.

Bardzo proszę księży i wiernych, aby podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Ponadto wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy rodzinnej i indywidualnej w intencji osób chorych oraz wszystkich służb zaangażowanych w przezwyciężenie zagrożenia epidemicznego.

 

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 14 marca 2020 r.