WIELKA SOBOTA

W sobotni wieczór rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. ppłk Ireneusz Biruś – proboszcz. Liturgia rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia ognia, uroczystego wniesienia paschału, który jest Światłem Chrystusa. Po Liturgii Słowa oraz odśpiewanym uroczystym Alleluja nastąpił obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na koniec Mszy Świętej ksiądz Proboszcz złożył życzenia i udzielił uroczystego błogosławieństwa.