UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

        W dniu 19 listopada w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust św. Rafała Kalinowskiego. Centralną częścią uroczystości była Suma Odpustowa sprawowana w intencji parafian, której przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. kan. płk Kryspin Rak – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego, który w homilii przybliżył postać naszego patrona, jego drogę do świętości, którą porównał z naszą codziennością. ten etap jego życia to etap trudny, wymagający jak życie każdego człowieka. Przeżywamy samotność, cierpienie, tęsknotę, ubóstwo, ogranicza nas wiek, choroby. Jednak patrząc na naszego patrona, takie doświadczenia nie muszą być dla katastrofą życiową i nie musimy się ich bać. Św. Rafał pokazuje nam że jeśli przyjmiemy te trudy, będziemy je przeżywać wg Bożej woli, wg Jego nauki to będzie dla nas czas, który wydobędzie z nas to co najszlachetniejsze i najlepsze. Proces uświęcenia świętego Rafała przebiegał przez całe życie. Trzeba wiele wysiłku żeby tak się stało. Potrzeba dobrowolnych wyrzeczeń, cierpień, wytrwałości, stawiania sobie wymagań cierpliwego ich realizowania i zgody na wolę Bożą.
       Każdy rodzi się z zalążkiem dobra i szlachetności i każdy pracuje całe życie, aby w nim odbił się obraz tego wielkiego dobroczyńcy jakim jest Pań Bóg. W ciągu całego dnia parafianie licznie gromadzili się prosząc swojego patrona o potrzebne łaski.
Mszę Świętą koncelebrowali proboszcz naszej parafii ks. płk Tomasz Skupień oraz proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie ks. Emil Owczarek. Wśród zaproszonych gości byli prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak oraz dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marek Pietrzak.