UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodziliśmy Dzień Pomocy Misjom
 i Misyjny Dzień Dzieci. W naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy ks. Marka Pasiuka – pallotyna – wieloletniego misjonarza z Zairu i Konga, który poprzez kazania przybliżył nam pracę misyjną. Misjonarz, jak mówił ks. Marek, najpierw niesie Jezusa, daje Jezusa, wskazuje na Jezusa, doprowadza do spotkania z Chrystusem. Musi być Chrystus w centrum inaczej głosimy swoje poglądy, opinie, a nawet pewną ideologię. Misjonarz ewangelizuje oraz szybko odkrywa, że on sam się nawraca i ubogaca przez spotkanie z inną kulturą i cywilizacją, a co najważniejsze z ludźmi, do których zostaje posłany. Dla współczesnego człowieka często nastawionego na materializm, konsumpcjonizm i hedonizm dar dziecka jest ciężarem, w przeciwieństwie do ubogich Afrykańczyków, dla których dziecko jest wielkim darem i skarbem, błogosławieństwem samego Boga. Dzięki ofiarnej pracy misyjnej udało się przeszczepić na czarny ląd kult do Maryi i Bożego miłosierdzia. Jak pomagać misjom? Najważniejsza modlitwa. Ksiądz Marek zachęcił nas wszystkich do modlitwy w intencji misji, ponieważ na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za rozwój Kościoła misyjnego. Na koniec Msz św. można było osobiście spotkać się i porozmawiać z ks. Markiem, jak również zapoznać się z książką „Afrykańska mozaika” – jego autorstwa.