ZMIANA DOWÓDCY 6MBOT

Dnia 30 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana Dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Pełniącego obowiązki dowódcy od 27 września 2019 r. płk. Przemysława Owczarka zastąpi płk Witold Bubak. Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy poprzedziła Msza Św. sprawowana w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie, której przewodniczył ks. ppłk Ireneusz Biruś, proboszcz parafii, a homilię wygłosił ks. por. Mariusz Gawłowski, kapelan Brygady. Na koniec Mszy Św. byłemu dowódcy została wręczona ikona Świętej Rodziny, jako wyraz podziękowania za owocną współpracę.

Zdjęcia: szer. Małgorzata Nowicka

Tekst: ks. por. Mariusz Gawłowski