ODPUST PARAFIALNY…

W niedzielę 17 listopada br. nasza wspólnota parafialna  przeżywała uroczystość ku czci św. o. Rafała Kalinowskiego. Tego dnia homilie okolicznościową głosił ks. kan. płk Mariusz Tołwiński – wikariusz biskupi i proboszcz Katedry Polowej WP.

Kaznodzieja w homilii przypomniał znaczenie odpustu parafialnego w kontekście powracania człowieka do przyjaźni z Bogiem. Odpust jest darem Kościoła, w którym człowiek oczyszcza się z kar doczesnych. Ks. Mariusz przypomniał również istotne wydarzenia w życiu św. Rafała Kalinowskiego, które sprawiły „że na nowo odnalazł Chrystusa i wrócił na drogę wiary. A to oznacza, że my również dla Boga nie jesteśmy straceni, ale zawsze mamy możliwość powrotu”. Mówił również o drodze życia św. Rafała, która wiodła od inżyniera wojskowego, poprzez uczestnika Powstania Styczniowego, późnej zesłańca Syberyjskiego aż do murów klasztoru karmelitów w Czernej.

W sumie odpustowej koncelebrowali: ks. prał. Emil Owczarek – dziekan Dekanatu Rembertowskiego oraz ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii. Wśród licznie zebranych parafian w Mszy św. uczestniczył J.M. Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Zebrani licznie parafianie po każdej Mszy św. mogli oddać cześć relikwiom św. Rafała Kalinowskiego poprzez ucałowania.