ODPUST KU CZCI ŚW. o. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

W niedzielę 18 listopada br. nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustowa ku czci św. o. Rafała Kalinowskiego. Tego dnia homilie okolicznościową głosił ks. kpt. Marcin Janocha – szef sekretariatu Biskupa Polowego WP. Kaznodzieja nawiązując do liturgii słowa wskazał na istotne wydarzenia w życiu św. Rafała Kalinowskiego, które sprawiły „że na nowo odnalazł Chrystusa i wrócił na drogę wiary. A to oznacza, że my również dla Boga nie jesteśmy straceni, ale zawsze mamy możliwość powrotu”.

Podczas Mszy św. dla dzieci, ks. Marcin poprzez dialog z najmłodszymi, przybliżył postać św. Rafała Kalinowskiego. Ukazał drogę jego życia, która wiodła od inżyniera wojskowego, poprzez uczestnika Powstania Styczniowego, późnej zesłańca Syberyjskiego aż do murów klasztoru karmelitów w Czernej. Na zakończenie Mszy św. Ks. Sekretarz wręczył nagrody dzieciom, które brały udział w konkursie oraz z racji odpustu parafialnego każde dziecko otrzymało słodycze.

Zebrani licznie parafianie po każdej Mszy św. mogli oddać cześć relikwiom św. Rafała Kalinowskiego poprzez ucałowania.

fot. Cz. Madej