JUBILEUSZ STULECIA POWOŁANIA BISKUPSTWA POLOWEGO

W drugą niedzielę adwentu, nasza wspólnota parafialna rozpoczęła rekolekcje adwentowe oraz zainaugurowała obchody Stulecia Powołania Biskupstwa Polowego. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 odsłonięto i poświęcono medalion upamiętniający jubileusz. Medalion, wykonany z brązu, przedstawia pastorał pierwszego biskupa polowego – Stanisława Galla w otoczeniu pięciu herbów kolejnych ordynariuszy wojskowych. W otoku umieszczony jest napis: „1919 * SETNA ROCZNICA POWOŁANIA BISKUPSTWA POLOWEGO W POLSCE 2019 * W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE”.

Podczas homilii, ks. Sławomir Noga SDS – Sekretarz Polskiej Prowincji Salwatorianów – powiedział, że: „Niewątpliwie Wojsko Polskie wyglądałoby inaczej, gdyby nie towarzyszył mu kapłan w mundurze. Będący wyjątkowym, bo uzbrojonym w sakramenty i Słowo Boże do walki o niepodległość żołnierskich sumień. Żołnierz niepodległy, to nie tylko taki, który nie podlega okupantowi. Żołnierz niepodległy, to taki, który nie podlega wrogowi jakim jest strach. Bóg jest tym, który daje żołnierzowi łaskę odwagi, męstwa i ukazuje Ojczyznę jako nadrzędną wartość”.

Kaznodzieja przypomniał również, że: „Od wielu już lat Biskupi i kapelani wojskowi inspirują polskiego żołnierza do pogłębiania relacji z Najwyższym Dowódcą – Jezusem Chrystusem, co jest gwarancją autentycznej wewnętrznej żołnierskiej niepodległości. Dzięki Bogu polski Żołnierz zachował tę tożsamość nawet pod zaborami i okupacją”. Na zakończenie homilii, ks. Sławomir życzył, aby: (…) jubileuszowy rok, który upamiętnia bogatą historię biskupstwa polowego przyczynił się do docenienia roli duszpasterzy w mundurach”.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej – gen. bryg. dr inż Ryszard Parafianowicz, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej – płk Hubert Iwoła oraz Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – pan Stanisław Kowalczuk.

Na zakończenie Eucharystii, zebrani udali się do kaplicy Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, gdzie gen. bryg. dr inż Ryszard Parafianowicz i gen. bryg. dr Robert Jędrychowski dokonali odsłonięcia jubileuszowego medalionu, a poświęcenia dokonał ks. Sławomir Noga SDS.

Proboszcz parafii – ks. mjr dr Ireneusz Biruś – wyrażając wdzięczność zebranym, w imieniu Biskupa Polowego WP gen. bryg. dr Józefa Guzdka odznaczył Medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”: gen. bryg. dr inż Ryszarda Parafianowicza, gen. bryg. dr Roberta Jędrychowskiego, płk Huberta Iwołę oraz kpt. Radosława Kieliszkiewicza.

fot. Cz. Madej