INFORMACJE NA WIELKI TYDZIEŃ

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Ten czas przeżywamy w trudnych okolicznościach panującej w świecie pandemii koronawirusa COVID -19. Starajmy się ten okres przeżywać w duchowej łączności i za pomocą mediów.

Święte Triduum Paschalne w tym roku sprawujemy BEZ UDZIAŁU WIERNYCH wypełniając polecenie Biskupa Polowego WP: Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc celebransów).”

Trwając w duchowej łączności z Wami TRIDUUM PASCHALNE odprawiamy:

  • Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
  • Wielki Piątek – Kościół nie sprawuje Mszy Św. na znak smutku i żałoby. – liturgii Męki Pańskiej o godz. 18.00. Przypominamy, że w Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia.
  • Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Tego dnia nie będzie adoracji przy Grobie Pańskim ani błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Biskup Polowy WP napisał: „W Wielką Sobotę zakazuję organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęcam wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym”. Tekst tego obrzędu znajduje się poniżej.
  • Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. – obrzęd poświęcenia ognia w Kościele.

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego nie ma procesji REZUREKCYJNEJ, a Msze św. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00 (ewentualnie zapraszamy osoby, które zamówiły intencje, ale żeby liczba uczestników nie przekroczyła 5 osób.)

W Poniedziałek WielkanocnyMsze św. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00 (ewentualnie zapraszamy osoby, które zamówiły intencje, ale żeby liczba uczestników nie przekroczyła 5 osób.)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
2, Katowice 2010, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.