1 WRZEŚNIA – ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dnia 1 września br., odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział władze dzielnicy Rembertów, przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej i 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

O godzinie 9.00 w naszym kościele garnizonowym  została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz poległych jej obrońców, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. ppłk dr Ireneusz Biruś.

W homilii Ks. Proboszcz przypomniał wydarzenia z września 1939 roku gdzie, „Polacy stanęli do nierównej walki,  wszak pozostali wierni wartością wypisanym na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Miłoścć Ojczyzny nie pozwoliła im pójść na żaden kompromis”. Kaznodzieja na koniec zachęcił zebranych w słowach: „Budujmy przyszłość na fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych wartościach. Służąc Bogu, bedziemy zdolni służyć człowiekowi i szanować jego podstawowe prawa; prawo do wolności i osobistej godności”.

Następnie, pod tablicą upamiętniającą żołnierzy WP Garnizonu Rembertowskiego, którzy we wrześniu 1939 r. stanęli w obronie Ojczyzny, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Z ramienia Akademii wiązankę złożyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. naukowych płk dr hab. Tadeusz Zieliński, zaś z ramienia władz dzielnicy: zastępcy Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Mieczysław Golónka i Zbigniew Cierpisz oraz przewodniczący rady Stanisław Kowalczu.

fot: ASzWoj