UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE OBRONĘ RADIOSTACJI KG AK W REMBERTOWIE

W dniu 4 marca,  przy pomniku Obrońców Radiostacji KG AK, odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterską postawę żołnierzy AK. Dzielnicę Rembertów reprezentował zastępca burmistrza Mieczysław Golónka, Radę Dzielnicy reprezentowała delegacja na czele z Przewodniczącym Rady -Józefem Melakiem. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie.

W dniu 4 marca 1944 roku wojska niemieckie wykryli i zniszczyli pracującą w Rembertowie radiostację komendy Głównej Armii Krajowej. W jej obronie dwóch żołnierzy AK o pseudonimach „Dubaniec” oraz „Pechowiec”, którzy wywodzili się z plutonu Dywersji Bojowej AK – DB „Dęby”, a tego dnia pełnili służbę przy osłonie radiostacji, ponieśli śmierć. Ich ciała Niemcy wrzucili do dołu z odpadkami znajdującego się obok domu, w którym pracowała radiostacja. Po kilkunastu dniach zwłoki zostały w nocy ekshumowane przez żołnierzy z ich plutonu, przewiezione na cmentarz na Nowym Rembertowie i tam pochowane. Po wojnie koledzy postawili na ich grobie – bez wiedzy władz cywilnych, ale za zgodą kościelnych, nagrobek ujawniając na nim nazwiska obrońców radiostacji.