SPOTKANIE WIELKANOCNE W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

W środę, 27 kwietnia 2024 roku w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej, jak co roku, zgromadziła się społeczność akademicka i zaproszeni goście, by wspólnie celebrować nadchodzące Święta Wielkanocne. Rozpoczynając uroczystość, rektor Akademii dr Mieczysław Gocuł generał w st. spoczynku przywitał zgromadzonych podkreślając obecność na tym okolicznościowym spotkaniu byłych profesorów Akademii związanych z naszą uczelnią od wielu lat. Szczególnie gorąco powitał również naszych studentów. Po przemówieniu rektora głos zabrał Stanisław Wziątek podsekretarz stanu w MON, który podkreślił znaczenie dla naszego bezpieczeństwa 25 lat członkostwa w NATO i 20 lat w Unii Europejskiej, wskazując na istotną rolę Akademii w procesie transformacji. Następnie kolejno głos zabierali przedstawiciele duchowieństwa przytaczając wybrane fragmenty ewangelii, po czym przyszedł czas na wzajemne składanie sobie życzeń.
Spotkanie było również okazją do spróbowania tradycyjnych wielkanocnych potraw. Te potrawy są nie tylko smaczne, ale również pełne symboliki związanej z odnową, życiem i celebracją najważniejszych aspektów świąt wielkanocnych. Wiele z nich ma długą tradycję i jest przekazywanych z pokolenia na pokolenie, będąc jednocześnie okazją do spędzenia czasu z rodziną.

                                     źródło: Akademia Sztuki Wojennej