ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dnia 1 września br., odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział władze dzielnicy Rembertów, przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej oraz Dyrekcja i uczniowie pobliskich szkół. O godzinie 9.00 w naszym kościele garnizonowym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz poległych jej obrońców, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. ppłk dr Ireneusz Biruś. W homilii Ks. Proboszcz przypomniał wydarzenia z września 1939 roku, a także odniósł się do współczesnych wydarzeń mających miejsce na naszą wschodnią granicą. Następnie, pod tablicą upamiętniającą żołnierzy WP Garnizonu Rembertowskiego, którzy we wrześniu 1939 r. stanęli w obronie Ojczyzny, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Z ramienia Akademii wiązankę złożyli: prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak, z ramienia władz dzielnicy: zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy: Mieczysław Golónka, przewodniczący rady: Arkadiusz Piotrowski i wiceprzewodniczący Stanisław Kowalczuk oraz uczniowie szkół. Obchody wybuchu II wojny światowej zakończyła ceremonia złożenia kwiatów przy Pomniku Pamięci Kilkudziesięciu Ofiar Egzekucji Niemieckich dokonanych w lasach Kawęczyna w latach 1939-1944. Okoliczną modlitwę za poległych odmówił ks. por. Mariusz Gawłowski – wikariusz parafii.