NASZA PARAFIA „KOŚCIOŁEM STACYJNYM” NA X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

W dniu 28 października br. w Kościele obchodziliśmy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji nasza parafia gościła ks. dra Andrzeja Paś – przedstawiciela Stowarzyszenia Papieskiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Ks. Andrzej poprzez głoszone homilie przybliżył zebranym problem chrześcijan prześladowanych w Pakistanie, gdzie na ponad 190 milionów mieszkańców tego kraju tylko 3 miliony stanowią chrześcijanie. Ponad to, Pakistan wprowadził „prawo o bluźnierstwie”, które powoduje ograniczenie prawa obywatelskiego do wolności wyznawania mniejszości religijnych. Poufny raport obrońców praw człowieka wysłany do „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” przedstawia sytuację chrześcijan żyjących w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej nietolerancji i przemocy. Raport wskazuje wzrost prześladowań w miejscach pracy i w szkołach. Dla poprawy bezpieczeństwa chrześcijan podniesiono mury ogrodzeń kościelnych, łącznie z zamontowaniem drutu kolczastego, kamer monitoringu, bram bomboszczelnych oraz wprowadzenie straży i patroli. „Jakże aktualne są słowa Jezusa << Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować >> w dzisiejszym Pakistanie – zauważył Kaznodzieja – gdzie wielu naszych sióstr i braci, wychodzi na spotkanie Pana w Jego Słowie i Eucharystii i nie są pewni, czy nie będzie zamachu lub innych ataków agresji i przemocy.

Na zakończenie homilii, ks. Andrzej przytoczył historię życia i świadectwo arcybiskupa z Lahore w Pakistanie: „W 1970 roku, młody Pakistańczyk, chrześcijanin, zapisał się do grona ludzi modlących się na różańcu w różnych intencjach Kościoła. Intencje otrzymywali z Włoch, były wysyłane na kartkach, a na nich, wypisane ważne sprawy i wydarzenia, które dokonywały się na świecie i w Kościele. Ten młody chłopak, przeczytał przed 48 laty intencję. Brzmiała ona mniej więcej tak: ,,Módlmy się, za Polskę, za polskich robotników, podejmujących strajk, walczących o swoje prawa. Módlmy się, za Kościół w Polsce, doświadczający braku wolności przez system komunistyczny. Gdy przeczytał, podjął modlitwę za Polskę. W 2015 roku, ten wówczas młody człowiek, wysiadł z samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie, jako już 58 letni Sebastian Shaw arcybiskup Lahore w Pakistanie. Jego pierwsze słowa brzmiały: ,, Jestem wzruszony, ponieważ mogę ujrzeć kraj, za który od tylu lat się modlę ” – Przyjechał do Polski, aby prosić o modlitwę za swój kraj, któremu odmawia się wolności religijnej.

foto: Cz. Madej