INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

W poniedziałek 3 października br. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023. Na początku zbiórki rektor-komendant przywitał zaproszonych gości, a następnie w swoim wystąpieniu nakreślił plany, założenia oraz wyzwania z którymi Akademia Sztuki Wojennej będzie musiała zmierzyć się w nowym roku akademickim. Następnie studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas zbiórki wręczono także dyplomy uzyskania stopni naukowych. Zbiórkę zakończył wykład płk. prof. dr. hab. Tomasza Jałowca, dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj pod tytułem „Efektywność logistyki wojskowej. Ku zwycięstwu, ku porażce”.

Uroczystą zbiórkę poprzedziła Msza święta sprawowana w naszym kościele garnizonowym w Rembertowie. Mszy św. przewodniczył ksiądz proboszcz ks. kan. ppłk dr Ireneusz Biruś, a homilię wygłosił ksiądz wikariusz por. Mariusz Gawłowski, kapelan ASzWoj. Mszę św. koncelebrował ks. dr Jacek Rosa, wykładowca akademii. Obecny był także przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. płk. Wiesław Żydel.