ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA I SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA

08.06.2024 roku uroczystą Mszą świętą podziękowaliśmy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w kończącym się roku formacyjnym w Domowym Kościele (DK). W tym roku w szczególny sposób skupialiśmy się na zobowiązaniach – darach DK (m.in.: modlitwie osobistej, rodzinnej, modlitwie małżeńskiej, rekolekcjach, czy czytaniu Pisma Świętego), poprzez które mamy możliwość nawiązania osobistej relacji z Bogiem Ojcem.

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, założona 50 lat temu przez sł.b.ks. Franciszka Blachnickiego, która zrzesza małżeństwa sakramentalne, by wzajemnie umacniały się w dążeniu do Boga. Od 3 lat krąg Domowego Kościoła działa również przy naszej parafii, zrzeszając 6 małżeństw, w tym również z rodzin wojskowych.

W najbliższym czasie planowane jest powstanie nowego kręgu i już teraz zapraszamy do odkrywania piękna sakramentu małżeństwa i biskości Boga w tej wspólnocie.

Po wspólnej Mszy Świętej i adoracji z indywidualnym błogosławieństwem, mieliśmy okazję wzajemnie sobie podziękować za miniony rok na wspólnym grillu.